Аж үйлдвэрийн мэдээ

  • Хятадтай гадаад худалдаа хийх болсон шалтгаан

    Хятадтай гадаад худалдаа хийх болсон шалтгаан

    1. Дэлхийн эдийн засгийг арилжааны болгох.2. Хятадад гадаад худалдаа хийх нь чиг хандлага болж, мөн үйлдвэр, аж ахуйн нэгж бүр нэгдэх арга юм.Алдартай аж ахуйн нэгжүүд гадаад худалдааг түшиглэн хөгжүүлж, аж ахуйн нэгжийнхээ ашгийг бий болгодог.Тиймээс...
    Цааш унших